👉 Video

Hanoi Junior League

Leagues

Teams

Players

Featured leagues

U15+ HANOI JUNIOR LEAGUE

20 / 20
Round robin
69 Đức Thắng, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam
5
287

U9 - HANOI JUNIOR LEAGUE

20 / 20
Round robin
69 Đức Thắng, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam
5
277

U13 - HANOI JUNIOR LEAGUE

12 / 12
Round robin
69 Đường Đức Thắng, Đức Thắng, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam
4
217

U11 - HANOI JUNIOR LEAGUE

20 / 20
Round robin
69 Đức Thắng, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam
5
234

U13 Hanoi Junior League

12 / 12
Round robin
Tay Ho Sports Complex, Đường Xuân La, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hanoi, Vietnam
4
587

U15 Hanoi Junior League

20 / 20
Round robin
Tay Ho Sports Complex, Đường Xuân La, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hanoi, Vietnam
5
760